Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wspólnej aktywności
i wymiany doświadczeń w ramach
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki

Polskie Towarzystwo Chirurgii Ręki

Historia polskiej chirurgii ręki rozpoczyna się w latach 60. XX wieku. Wiąże się nierozerwalnie z nazwiskiem Profesora Hieronima Strzyżewskiego. Początki chirurgii ręki w latach pięćdziesiątych to nieśmiałe próby niektórych ortopedów i chirurgów dotyczące głównie ścięgien, nerwów oraz niektórych schorzeń kończyny górnej więcej

1. Zrzeszanie lekarzy zainteresowanych podnoszeniem wiedzy i kwalifikacji w zakresie chirurgii kończyny głównej
2. Upowszechniania najnowszych zdobyczy nauki, podnoszenie umiejętności zawodowych
3. Współdziałanie w procesie specjalizacji i dokształcania członków Towarzystwa
4. Udzielanie pomocy członkom Towarzystwa w ich pracy zawodowej i naukowej;
5. Organizowanie współpracy specjalistycznej z towarzystwami zagranicznymi oraz reprezentowanie polskiej chirurgii ręki za granicą;
6. Propagowanie w społeczeństwie zachowań profilaktycznych, mających na celu ograniczenie przypadków urazów kończyny górnej.   

1. Jednoczasowa przynależność do Europejskiej Federacji Towarzystw Chirurgii Ręki FESSH i Światowej Federacji Towarzystw Chirurgii Ręki IFSSH.
2. Zniżki przy prenumeracie The European Journal of Handsurgery ( european volume)
3. Pierszeństwo w rejestracji i zniżki w opłatach w kursach oragnizowanych przez PTCHR
3. Zniżki w opłatach nad którymi PTCHR objęło patronat.
4. Zniżki na noclegi w hotelach sieci Accor Hotels na całym świecie 

List Powitalny

Szanowni Państwo,
Koleżanki, Koledzy,
Przyjaciele Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki.

Witam Państwa bardzo serdecznie jako Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki na lata 2023-2025. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i zaszczyt. Witając się z Państwem, chciałbym podkreślić, że najważniejsza w mojej działalności jest praca zespołowa. Prezes jest koordynatorem działalności zarządu i reprezentantem członków naszego Towarzystwa. Tylko dzięki dyskusji i wsłuchiwaniu się w głos naszych członków jesteśmy w stanie dalej tak prężnie rozwijać Nasze Towarzystwo.

Należymy do:

NIP 7831547762
REGON 631127373
KRS 0000098830