VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki

Gdańsk, 10-12 września 2015 r.

W dniach 10-12 września 2015 roku, w Gdańsku, w Filharmonii Bałtyckiej odbył się VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki.

Organizatorem Zjazdu było Polskie Towarzystwo Chirurgii Ręki.

Honorowym Przewodniczącym Komitetu Naukowego był Prof. dr hab. Antoni Hlavaty, Przewodniczącym Komitetu Naukowego – dr hab. n. med. Zbigniew Dudkiewicz, prof. nadzw. UM a Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego – dr hab. n. med. Tomasz Mazurek, prof. nadzw. GUMed.

W wydarzeniu tym czynny udział wzięło ponad 300 uczestników z całej Polski i z zagranicy.

Zjazd poprzedzony został posiedzeniem Zarządu PTChR, na którym wybrane zostały nowe władze Towarzystwa oraz postanowiono, że kolejny Zjazd PTChR zorganizowany zostanie Krakowie, w dniach 15-16 września 2017 r.

W części naukowej Zjazdu omówiono następujące tematy:

– Złamania „osteoporotyczne” w obrębie kończyny górnej (bliższy odcinek kości ramiennej i dalszy odcinek kości promieniowej)

– Gojenie ran w obrębie kończyny górnej

– Wady wrodzone kończyny górnej

– Diagnostyka i leczenie uszkodzeń nerwów obwodowych w kończynie górnej

– Funkcjonowanie „serwisu” replantacyjnego w Polsce

– Rehabilitacja i użycie nowoczesnych metod w ocenie funkcji ręki

– Tematy wolne

Drugiego dnia Zjazdu odbyły się ponadto Warsztaty z zakresu ultrasonografii i neuroelektrofizjologii.Sponsorom – Firmom:

Affidea, Alfa Wassermann, Angelini, Aspen, Zimmer Biomet, Bioventus, Endolink, Hofer, Implantcast, DePuy Synthes / Johnson & Johnson, Kalmed, Kosmed, Medartis, Med&Care, Meden Inmed, Medgal, Nutricia, Pierre Fabre Medicament, PolEms, Sanofi, Swedish Orphan Biovitrum, Stryker, Timko,

składamy serdeczne podziękowania za wsparcie oraz udział w VIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Wyrażamy nadzieję i głębokie przekonanie, że dotychczasowa owocna współpraca przyczyni się do umocnienia Państwa pozytywnego wizerunku oraz pozycji rynkowej.

Pragniemy podziękować za Państwa wkład w rozwój nauk medycznych oraz możliwość wymiany doświadczeń na poziomie międzynarodowym.

Program VIII Zjazdu Towarzystwa Chirurgii Ręki

VIII Zjazd PTCHR Gdańsk 2015 - program

NIP 7831547762
REGON 631127373
KRS 0000098830