Zasady Dofinansowania Szkoleń

Członkowie Polskiego Towarzystwo Chirurgii Ręki mogą starać się o dofinansowanie szkoleń i zjazdów naukowych organizowanych lub objętych patronatem PTChR, FESSH lub IFSSH.

O dofinasowanie mogą starać się osoby, które:

Są aktywnymi członkami PTChR (opłacona składka za bieżący i poprzedni rok),
Brali udział w ostatnim Zjeździe Naukowym PTChR,
Do 31 grudnia roku poprzedzającego wydarzenie złożą pisemny (mailowy) wniosek o dofinasowanie do sekretarza PTChR z dołączonym CV i listem motywacyjnym.

Na podstawie otrzymanych wniosków i aktualnych środków finansowych Towarzystwa – na ten cel przekazywane będzie 20% dochodu uzyskanego na koniec roku w którym składane będą wnioski – zarząd PTChR do 31 stycznia kolejnego roku wytypuje osoby, które otrzymają dofinasowanie. 

Dofinasowanie, które stanowić może maksymalnie 50% kosztów wydarzenia zostanie w formie przelewu przekazane na konto bankowe osoby, której podanie uzyska akceptację zarządu PTChR. Przelew zostanie wykonany po dostarczeniu potwierdzenia uiszczenia opłaty obowiązującej za dane wydarzenie.

Zasady dofinansowania dotyczyć będą szkoleń i kursów organizowanych od 2025 roku. Podania o dofinansowanie kursów w 2024 roku można składać do 10 marca 2024 roku. Wyniki ogłoszone będą do 24 marca 2024 roku. 

NIP 7831547762
REGON 631127373
KRS 0000098830