24 i 25 września w Poznaniu odbyła się druga edycja Letniej Szkoły Chirurgii Ręki, w której udział wzięło 16 uczestników. Jest to inicjatywa edukacyjna pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, której pomysłodawcą jest były Prezes dr n. med. Piotr Czarnecki, a organizatorem członek towarzystwa dr Michał Górecki.

Ideą szkolenia jest spotkanie w małej grupie, bezpośredni kontakt z prowadzącymi, sprzyjający dyskusji i wymianie poglądów oraz minimalne koszty dla uczestników. Kurs skierowany był dla szkolących się członków towarzystwa, którzy chcieli pogłębić swoją wiedzę oraz umiejętności z zakresu chirurgii ręki.

Tegoroczne szkolenie odbywało się pod tematem przewodnim „urazy”. Program zawierał pokaz i omówienie badania klinicznego ręki, krótkie wykłady połączone z żywą dyskusją dotyczące leczenia złamań, uszkodzeń ścięgien i nerwów oraz przedstawiono proces usprawniania pooperacyjnego. Drugiego dnia odbyły się warsztaty z mikrochirurgii, szycia ścięgien, zespoleń złamań, wykorzystania różnego rodzaju implantów oraz trening endoskopowy.

Wykładowcami oraz opiekunami warsztatów byli specjaliści i rezydenci na co dzień pracujący w Klinice Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki w Poznaniu w składzie: dr n. med Piotr Czarnecki, dr n. med. Leszek Kaczmarek, dr n. med. Ewa Bręborowicz, dr Michał Górecki, dr Marta Ślęzak i dr Michał Harasymczuk. Zarówno na wykładach jak i na warsztatach gościliśmy Prezesa PTChR dr Pawła Zejlera, który aktywnie uczestniczył w dyskusjach oraz zaangażował się w szkolenie mikrochirurgiczne uczestników kursu.

Nie zabrakło wspólnego spotkania integracyjnego, na którym można było wymienić doświadczenia między ośrodkami z różnych stron kraju.

W przeprowadzonej wśród uczestników ankiecie Letnia Szkoła Chirurgii Ręki została oceniona na najwyższe 5/5 pkt. Najciekawsze seminarium wg. uczestników dotyczyło uszkodzenia ścięgien oraz nerwów, a wśród warsztatów najwyżej oceniono szycie mikrochirurgiczne. Większość uczestników była najbardziej zadowolona z możliwości wspólnej dyskusji nad różnorodnymi zagadnieniami oraz na otwartość, pomoc i możliwość bezpośredniej rozmowy z prowadzącymi zajęcia. 100% odpowiadających uczestników zdecydowałoby się na kolejny udział w kursie, co daje nam jeszcze więcej motywacji do pracy i utwierdza w przekonaniu, że kolejna edycja musi być na podobnym, jak nie wyższym poziomie!

Dziękujemy uczestnikom za udział w tegorocznej Letniej Szkole Chirurgii Ręki i mamy nadzieję spotkać się w przyszłym roku!


Program

NIP 7831547762
REGON 631127373
KRS 0000098830