W dniach 11-12 września 2020., w Klinice Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki, Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala im. W. Degi UM w Poznaniu, odbyła się Letnia Szkoła Chirurgii Ręki. 

Była to inauguracyjna edycja nowej inicjatywy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Pomysłodawcą wydarzenia jest dr n. med. Piotr Czarnecki, Prezes Towarzystwa. Wydarzenie było skierowane do szkolących się członków Towarzystwa z szeroko pojętej tematyki chirurgii ręki. Dzięki niewielkiej grupie uczestników biorących udział w zajęciach, mieli oni nie tylko możliwość bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi co sprzyjało dyskusji, ale pozwoliło to także na utrzymanie wymaganego dystansu społecznego w dobie panującej epidemii SARS-CoV-2.

Wydarzenie zostało uroczyście rozpoczęte przez Dyrektora Szpitala, dr. n. med. Przemysława Daroszewskiego, Kierownika Kliniki Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki, prof. dr. hab. n. med. Leszka Romanowskiego i Prezesa Towarzystwa Chirurgii Ręki, dr. n. med. Piotra Czarneckiego. 

Zajęcia przeprowadzone zostały przez specjalistów i rezydentów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Chirurgii Ręki, którzy na co dzień pracują w Klinice Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki. 

Pierwszy dzień spotkania miał charakter teoretyczny, a poruszane zagadnienia obejmowały m.in. badanie kliniczne ręki, leczenie złamań, uszkodzeń ścięgien oraz nerwów. W drugim dniu uczestnicy mieli możliwość doskonalić swoje umiejętności mikrochirurgiczne, odbyć trening endoskopowy oraz wziąć udział w warsztatach szycia ścięgien i zespalania złamań. 

NIP 7831547762
REGON 631127373
KRS 0000098830