Jubileusz 50-lecia Kliniki Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki w Poznaniu 03.12.2021

PTCHR

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

Kilka dni temu zakończył się 2021 rok. Koniec ustępującego roku i początek nowego jest zawsze okresem podsumowań tego co zostało zrobione i planów na kolejne miesiące. O tym co nasze Towarzystwo zrobiło i jakie mamy plany na kolejne miesiące mówiliśmy na naszym Świątecznym spotkaniu-wkrótce dostępne na stronie ptchr.pl.

Jednak jedno wydarzenie na które zostało zaproszone nasze Towarzystwo pod koniec 2021 roku zasługuje na szczególną uwagę.

Obchody Jubileuszu 50-lecia Kliniki Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi w Poznaniu

Zostaliśmy zaproszeni na to wyjątkowe wydarzenia przez Sp.P. Prof. Dr. hab. med. Leszka Romanowskiego - obecnego kierownika Kliniki.

Spotkanie było wyjątkowe ponieważ spotkali się na jednej sali emerytowani i obecnie zatrudnieni pracownicy Kliniki. Spotkanie kilku pokoleń osób, którzy wspólnie tworzyli i rozwijali polską chirurgie ręki. Na spotkaniu był obecny jeden z pierwszych Kierowników Kliniki Sz.P. Prof. Dr. hab. med. Władysław Manikowski. Należy przypomnieć, że Prof. Władysław Manikowski uzyskał najwyższe wyróżnienie Światowej Federacji Towarzystw Chirurgii Ręki - Pionier Chirurgii Ręki Na spotkaniu wspomniano przedstawiono historie 50 lat pracy Kliniki ( 45 532 operacji !!!), wspomniano wyjątkowe chwile w życiu kliniki m. in. (pierwsza operacja 01.11.1970r. , pierwsza próba replantacji kończyny 1971r., 1972 r. 1980r. otrzymanie przez Klinikę pierwszego mikroskopu operacyjnego czy kolorowego odbiornika telewizyjnego!!!).

Wręczone zostały pamiątkowe medale i dyplomy pracownikom Kliniki.

Trzeba zaznaczyć, że Polskie Towarzystwo Chirurgii Ręki zostało założone właśnie w tej Klinice w 1998 r. a pierwszym Prezesem PTChR był Sz.P. Prof. Władysław Manikowski.
Już rok później odbył się pierwszy Zjazd PTChR zorganizowany przez zespół Kliniki prof. Władysława Manikowskiego w Poznaniu.

W imieniu naszego Towarzystwa złożyliśmy na ręce Sz. P. Prof. Leszka Romanowskiego list gratulacyjny z podziękowaniem dla Wszystkich Pracowników Kliniki Chirurgii Ręki na 50 lat ciężkiej pracy na polu walki o zdrowe sprawne ręce.

Jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie na tak wyjątkowy i jednocześnie tak ważny jubileusz dla całego naszego środowiska chirurgii ręki.

Zachęcam Wszystkich Państwa do obejrzenia przygotowanej specjalnie na ten Jubileusz prezentacji pokazującej dokładnie historię Kliniki Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki w Poznaniu - załącznik.

Z życzeniami dla nas wszystkich w Nowym Roku zdrowia, szczęścia i samych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym a dla Szanownych Jubilatów kolejnych 100 lat tak owocnej pracy.

Paweł Zejler
Prezes PTCHR 

PTCHR

Wspólne zdjęcie zespołu i osób zaprzyjaźnionych Kliniki Traumatologii,
Ortopedii i Chirurgii Ręki podczas jubileuszowych obchodów  

PTCHR

Zdjęcie z Sz. P. Prof. Władysławem Manikowskim

PTCHR

Zdjęcie z Sz. P. prof. Dr hab. med Leszkiem Romanowskim- Kierownikiem Kliniki

PTCHR

List gratulacyjny dla całego Zespołu Kliniki złożony na ręce Sz.P. Prof. Leszka Romanowskiego

PTCHR
PTCHR

Tort jubileuszowy

NIP 7831547762
REGON 631127373
KRS 0000098830