IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki odbył się w Krakowie w dniach 14-16 Września 2017 roku. Organizatorem zjazdu było Polskie Towarzystwo Chirurgii Ręki oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Honorowym Przewodniczącym Komitetu Naukowego był Prof. dr hab. n.med. Tomasz Grodzicki, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum, przewodniczącym Komitetu Naukowego- Prof. dr hab. n.med. Leszek Romanowski, a przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego - Dr n.med. Mariusz Bonczar

Tematami wiodącymi Zjazdu były urazy i schorzenia przedramienia i błony międzykostnej, ból po stronie łokciowej nadgarstka oraz tematy wolne.

W naszym spotkaniu czynny udział wzięło ponad 250 uczestników z całej Polski i z zagranicy.

Zjazd poprzedzony został posiedzeniem Zarządu PTChR, na którym wybrane zostały nowe władze Towarzystwa oraz postanowiono, że kolejny Zjazd PTChR zorganizowany zostanie w Trzebnicy , w dniach 20-21 września 2017 r.

W ramach dwudniowego spotkania zostały wygłoszone 53 referaty oraz wykłady tematyczne zaproszonych gości. Odbyły się również 4 warsztaty praktyczne: Mikrochirurgiczne na mikroskopach, preparatu Xiapex w leczeniu choroby Dupuytrena oraz z zakresu ultrasonografii i nowego systemu do skracania kości łokciowej APTUS Ulna Shortening System 2.5.

W uznaniu szczególnych osiągnięć naukowo-dydaktycznych i rozwoju chirurgii ręki w Polsce – Laurem Chirurgii Ręki zostali uhonorowani: Prof. dr hab. n.med. Jan Skowroński oraz Prof. dr hab. n.med. Jerzy Jabłecki.

W czasie Zjazdu zostały również po raz pierwszy zaprezentowane trzy ważne pozycje polskiego piśmiennictwa naukowego:

Chirurgia Ręki - pod redakcją Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Żyluka

Współczesne Metody Leczenia Urazów i Chorób Stawu Łokciowego - pod redakcją Prof. dr hab. n. med. Stanisława Pomianowskiego

Techniki Artroskopowe Nadgarstka autorstwa Christophe Mathoulin – pod redakcją Dr hab. n. med. Marty Tarczyńskiej i Dr hab. n. med. Krzysztofa Gawędy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom – firmom:

Aspen Polska, Zimmer Biomet, Bioventus, Bryksy, Chirmed, Conmed Linvatec Polska, DePuy Synthes / Johnson & Johnson, Medartis, Medgal, Sobi, Rafał Sonik, Stada, Storz, Techdow

oraz głównemu organizatorowi Zjazdu – firmie Medisfera.

Dziękujemy wszystkim wykładowcom, prelegentom i uczestnikom.


NIP 7831547762
REGON 631127373
KRS 0000098830