Prawidłowe zgłoszenie i przygotowanie
amputatu do transportu 

NIP 7831547762
REGON 631127373
KRS 0000098830