ZŁAMANIA DALSZEGO KOŃCA KOŚCI PROMIENIOWEJ ANDRZEJ ŻYLUK

Polecane ksiazki

Autor Andrzej Żyluk, pt. Złamania dalszego końca kości promieniowej”. Wyd. Medipage. Warszawa 2020

Z recenzji profesora Leszka Romanowskiego

Przedstawioną do oceny książkę oceniam bardzo wysoko. Dotyczy ona zagadnienia bardzo często zdarzającego się w codziennej praktyce. Złamania dalszego końca kości promieniowej, bo tego dotyczy praca, to najczęstsze złamanie zaopatrywane na SOR-ach i oddziałach urazowych. Nadal jednak nie ma jasnych i bardzo konkretnych wytycznych co ich do leczenia. Przedstawiona praca jest bardzo obszerna i obejmuje praktycznie wszystkie aspekty tego problemu. Czuje się, że Autor posiada szeroką wiedzę i bardzo duże doświadczenie w tym zakresie. Dodatkowo wykazuje się doskonałą znajomością literatury omawiającej to złamanie. Na uwagę zasługują rozdziały, w których Autor dzieli się swoimi osobistymi doświadczeniami, pokazuje szczególne przypadki. Istotnie uwiarygadnia to przedstawione metody leczenia. Zamieszczone liczne obrazy są bardzo dobrej jakości i doskonale uzasadniają i przedstawiają opisywane w tekście sytuacje kliniczne. Praca ma duże znaczenie naukowe i praktyczne. Opublikowanie jej będzie miało duże znaczenie nie tylko kliniczne ale również społeczne. Jestem przekonany, że dzięki niej liczba dobrych wyników leczenia złamań dalszego końca kości promieniowej wzrośnie a liczba powikłań zmaleje.


NIP 7831547762
REGON 631127373
KRS 0000098830